מיתוג בית הספר למוסיקה – בית ספר רימון
המטרה: מיתוג מחדש של בית הספר רימון

כשקיבלנו את המשימה למתג מחדש את בית הספר המוביל בתחום לימודי המוסיקה בישראל, הסתכלנו על הבניין החדש והאייקוני וחשבנו על הכוכבים הגדולים והאייקוניים שלמדו בו. מהר מאוד הגענו למסקנה שגם מיתוג בית הספר צריך אייקון משלו.