יש פתרון לנישואים אזרחיים בישראל – משפחה חדשה
המטרה: השקת תעודת הזוגיות של ארגון "משפחה חדשה"

אנחנו אוהבים לעשות פרסומות, אבל אנחנו סופר אוהבים לפרסם מטרות חשובות – כמו הפרסומת שיצרנו עבור ארגון “משפחה חדשה”. הסרטון זכה להתעניינות רבה ועורר שיחה ברשת בנוגע לנישואים אזרחיים.