Grundig Bad Hair Day
המטרה: השקה מחודשת של המותג Grundig בישראל

עבור הישראלים, גרמניה תמיד תהיה אות לאיכות ודיוק. כשקיבלנו את המשימה להשיק את גרונדיג בישראל, גילינו במחקר שהקהל הישראלי זוכר את המותג לטובה ומייחס לו איכויות של מותג גרמני. עם התובנה הזו יצאנו לדרך ויצרנו סדרת סרטונים אלגנטית שהוצגה בטלוויזיה ובבתי הקולנוע ברחבי הארץ.