Bon Appétit – Sodexo
המטרה: השקת האפליקציה החדשה של סודקסו

כשקיבלנו את המשימה להשיק אפליקציה חדשה של סודקסו שפותרת לעובדים את שאלת ה-“מה נאכל היום ואיפה”, החלטנו לחלק את הקמפיין לשני שלבים: בשלב הראשון עידוד הורדת האפליקציה, בשלב השני עידוד התנסות באפליקציה (אחוז רב ממורידי האפליקציות כלל לא פותחים אותן) התוצאה – כולם יצאו שבעים מעונג.