אין סוף תוכן- סלקום TV

המטרה:

.באתר החדש  TV חיזוק חיזוק תפיסת התוכן והפניית הלקוחות לשוטט ולחקור את עולמות התוכן של סלקום

הביצוע:

 TV הצפת הפלטפורמות החברתיות בקרייאייטיב משתנה וחכם שמשתמש גם בתוכנים של סלקום

עצמם ומשתמש בפיתוחים הדיגיטליים הרלוונטיים.